Dokumenty i certyfikaty


Do eksportu wymagane są różne dokumenty i certyfikaty. Yourtrucks oferuję załatwienie tych spraw. Dzięki naszym kontaktom z producentami możemy przygotować naszym klientom dokumenty i certyfikaty. Powstają jednak przy tym dodatkowe koszty. Poniżej przedstawione są dokumenty, których często potrzebują nasi klienci:

Dokument eksport (EX)

Tak zwane świadectwo wywozu jest wymagane przy wywozie poza UE powyżej wartości 1000 EURO. Klient nie musi jednak płacić VATU w takim przypadku.

EUR 1 Forma

Tak zwane świadectwo pochodzenia jest dokumentem w międzynarodowym ruchu handlowym. W kraju pochodzenia można się wtedy ubiegać o zmniejszenie albo zwolnienie z cła.

Oryginał świadectwa (Certificate of Origin)

Certyfikat pochodzenia jest potwierdzeniem pochodzenia, czyli kraju produkcji konkretnego pojazdu. Nie powoduje jednak obniżenia cła, może jednak ułatwiać wjazd do danego kraju.